Newyddion

partnerunderlineyellow

6 Mehefin 2022

Ballet Cymru, Arts Care Gofal Celf ac Gelliswick Primary School

Cafodd Ballet Cymru ac Arts Care Gofal Celf 2 ddiwrnod gwych yn Ysgol Gynradd Gelliswick yn Aberdaugleddau.

Cymerodd pob un o flynyddoedd 3 a 4 ran mewn sesiynau ballet a dawnsio stryd, yna dewison ni 35 o ddisgyblion ar gyfer Rhaglen Ddawns Duets, sef y garfan newydd yn dechrau ym mis Medi.

Cawsom hefyd amser mor anhygoel yn cyflwyno sesiwn hyfforddi athrawon; roedd yn wych gweld tîm yn bod mor frwd ac angerddol dros ddawns. Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth!

image

image

image

image