Newyddion

partnerunderlineyellow

15 Mehefin 2022

Ballet Cymru, Impelo ac Ysgol Y Cribarth

Mae Ballet Cymru yn falch iawn o groesawu’r ysgolheigion Duets o

Ysgol y Cribarth

 

'O fewn breuddwyd'

a grëwyd gan ysgolheigion Duets Ysgol y Cribarth, Clara Rust a Bethan Cooper.

Mae’r ddawns hon yn mynegi themâu cuddwisg, hud, direidi a dathlu. Ar ôl darllen Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream, dewisodd y dawnswyr ddelweddau a chysyniadau y cawsant eu hysbrydoli ganddynt. Trwy ddefnyddio’r syniadau hyn mewn tasgau creadigol a thrwy ddewis cerddoriaeth, mae’r ysgolheigion a’u hathrawon wedi dyfeisio’r ddawns hon gyda’i gilydd ac maent i gyd yn gyffrous i’w rhannu gyda chi heno. Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau!

Dawnswyr:

Olivia Roberts

Megan Robinson

Ruby Morgan-Pugh

Gwenna Marsden

Ellis Worts

Alfie Maggs

Jacob Nullis

Llyr Thomas

Lily Giltrap

Breanna Denyer

Abbey Pritchard

Ava Reynolds

Owain Stacey

Tia Paddon

Hoffai Ballet Cymru ddiolch i Clara a Beth o Ipelo a Mr Hosking a holl staff Ysgol y Cribarth

image

image

image

image