Newyddion

partnerunderlineyellow

4 Ionawr 2021

Ionawr 2021

O fis Ionawr 2021, bydd saith Rhaglen Ysgoloriaeth wythnosol yn cael eu cynnal ledled Cymru, yn cynnwys tua 182 o blant. Mae Ballet Cymru wedi trefnu taith ar gyfer y flwyddyn nesaf; felly, os bydd popeth yn mynd yn iawn, ein nod yw cynnwys yr Ysgolorion yn rhan o'r cynyrchiadau, a hynny trwy greu perfformiadau codi'r llen ar gyfer pob un o'r lleoliadau.

Mae Ballet Cymru yn edrych ymlaen at flwyddyn arall i barhau i weithio gyda'n partneriaid, ein hymarferwyr ac Ysgolorion Duets.

image

image