Rhaglen Duets Legacy

Mae Rhaglen Duets Legacy yn llwybr dilyniant uniongyrchol ar gyfer yr Ysgolorion, sy’n dilyn eu rhaglen hyfforddi ddwy flynedd yn eu hysgol.

arrowdown

Mae’r Rhaglen Legacy gyntaf i gael ei sefydlu yn un gydag Ysgol Gynradd Moorland, a oedd yn rhan o gam ‘Archwilio a Phrofi’ Duets, ac mae’n cael ei hariannu gan Sefydliad Paul Hamlyn a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’r Rhaglen Legacy yn canolbwyntio ar ddatblygu techneg bale y plant ymhellach ac, er ei bod yn cael ei chyflwyno mewn ffordd greadigol, caiff y plant eu cyflwyno i waith barre, ac mae ganddynt fwy o amser i ganolbwyntio ar dechneg.

Cynhelir y sesiynau wythnosol yn stiwdios Ballet Cymru yng Nghasnewydd, a darperir bws mini bob wythnos er mwyn sicrhau bod y plant yn gallu mynd; mae hyn yn cael gwared ar unrhyw rwystrau neu bwysau i’r teuluoedd. Mae hyn wedi galluogi i’r presenoldeb barhau’n gyson, ac mae’n ffordd dda o gadw’r grŵp gyda’i gilydd.

lagacy4

Y tymor hwn, mae’r disgyblion wedi gweithio gyda Louise a Krystal o Ballet Cymru, a hefyd gyda Charlotte, a gyflwynodd sesiynau cyfoes. Roeddent hefyd wedi cael ymweliad gan Jukebox Collective, ac wedi cymryd rhan mewn sesiwn dawnsio stryd, yn ogystal â dysgu rhagor am y dosbarthiadau a’r cyrsiau y gallent eu mynychu gyda Jukebox.

Aeth y myfyrwyr Legacy ati i berfformio yn rhan o Sesiwn Codi Arian Ballet Cymru, ac roedd eu teuluoedd, eu ffrindiau a gwesteion gwadd yn bresennol. Roedd y Cwmni wedi ymuno yn y sesiwn gynhesu gyda’r plant, a chawsant gyfle hyfryd i gwrdd â dawnswyr cyn-broffesiynol Ballet Cymru a gwylio’r cwmni’n perfformio.

arrowdown1

legacy3legacy1

legacy2

Rhaglen Legacy yn ystod y cyfyngiadau symud

Roedd Ballet Cymru yn benderfynol na fyddai Covid-19 yn ein hatal rhag cysylltu â’n myfyrwyr hyfryd ar Raglen Duets Legacy. Felly, gan sicrhau bod yr holl weithdrefnau diogelwch ar waith, ac ar ôl cael caniatâd gan ein cyllidwyr, mae sesiwn ddawns wythnosol yn cael ei chynnal ar Zoom yn arbennig ar gyfer ein Myfyrwyr Legacy. Mae gan y myfyrwyr raglen ddawns wych y tymor hwn, sy’n cynnwys athrawon gwadd o Jukebox Collective, sesiwn gyfoes dan arweiniad Charlotte Hilton, a sesiynau balletdan arweiniad dawnswyr proffesiynol Ballet Cymru. Mae’n anhygoel gweld y dawnswyr ifanc bob wythnos yn cael cyfle i ddal i fyny a pharhau i ddawnsio gyda’i gilydd.

arrowdown2

Cymryd rhan

partnerunderlineorange1

Byddwch yn rhan o'r rhaglen hon sy'n newid bywyd

Cysylltwch â ni