Dawns Duets Cymru

Rhaglen Genedlaethol i bobl ifanc mewn ardaloedd difreintiedig i gael mynediad at hyfforddiant a dilyniant dawns

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Rheolwr y Prosiect Duets: Louiseprosser@welshballet.co.uk

Mae Ballet Cymru yn elusen gofrestredig: Rhif yr Elusen 1000855