Rhaglen Duets Legacy

Mae Rhaglen Duets Legacy yn llwybr dilyniant uniongyrchol ar gyfer yr Ysgolorion, sy’n dilyn eu rhaglen hyfforddi ddwy flynedd yn eu hysgol. Mae’r Rhaglen Legacy gyntaf i gael ei sefydlu yn un gydag Ysgol Gynradd Moorland, a oedd yn rhan o gam ‘Archwilio a Phrofi’ Duets, ac mae’n cael ei hariannu gan Sefydliad Paul Hamlyn a Chyngor Celfyddydau Cymru. 

Mae’r Rhaglen Legacy yn canolbwyntio ar ddatblygu techneg bale y plant ymhellach ac, er ei bod yn cael ei chyflwyno mewn ffordd greadigol, caiff y plant eu cyflwyno i waith barre, ac mae ganddynt fwy o amser i ganolbwyntio ar dechneg. 

Cynhelir y sesiynau wythnosol yn stiwdios Ballet Cymru yng Nghasnewydd, a darperir bws mini bob wythnos er mwyn sicrhau bod y plant yn gallu mynd; mae hyn yn cael gwared ar unrhyw rwystrau neu bwysau i’r teuluoedd. Mae hyn wedi galluogi i’r presenoldeb barhau’n gyson, ac mae’n ffordd dda o gadw’r grŵp gyda’i gilydd. 

Y tymor hwn, mae’r disgyblion wedi gweithio gyda Louise a Krystal o Ballet Cymru, a hefyd gyda Charlotte, a gyflwynodd sesiynau cyfoes. 

Roeddent hefyd wedi cael ymweliad gan Jukebox Collective, ac wedi cymryd rhan mewn sesiwn dawnsio stryd, yn ogystal â dysgu rhagor am y dosbarthiadau a’r cyrsiau y gallent eu mynychu gyda Jukebox. 

Aeth y myfyrwyr Legacy ati i berfformio yn rhan o Sesiwn Codi Arian Ballet Cymru, ac roedd eu teuluoedd, eu ffrindiau a gwesteion gwadd yn bresennol. Roedd y Cwmni wedi ymuno yn y sesiwn gynhesu gyda’r plant, a chawsant gyfle hyfryd i gwrdd â dawnswyr cyn-broffesiynol Ballet Cymru a gwylio’r cwmni’n perfformio.